آموزش تستهای غيرمخرب، جوشكاری و كدها

دپارتمان آموزش:

دپارتمان آموزش شرکت مهندسین مشاور و بازرسی آرون جوش با ارائه دوره های آموزشی و مهندسی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی شامل ؛ آزمایشــات غیــر مخـــرب در کلیه متد بر اساس سـر فصل های انجـمن آزمایشات غیر مخـرب آمریکا (ASNT) و اروپا (EN473/ISO9712)، استانداردها و کــدها مطابق با ((API, ASME, ,AWS ، بازرســـــی سازه های فولادی (AWSD1.1) ، بازرسی رنـگ و خوردگــی ، حفاظت کاتــدیک ، دوره های اپراتــوری برای جوشــــکاران در فـــــرآینــــدهــای (SAW-SMAW-GMAW-FCAW-GTAW)،دوره هــای طــراحــــی ، مهــــــندســـــــی و جـــــوش (Design , Engineering & Welding) توسط مـهندسين بين المللی دارای مدارک ((European Welding Engineer و کارشناسان سطح سـه تسـتهای غیــر مخـــرب (NDT LEVEL III) ارائه خـدمات می نماید ، دوره های تخصصی جوشـکاری و آزمونهای غیر مخرب ارائه گـردیده توسـط واحد آموزش شرکت آرون جوش صنعت عبارتند از :

 • مبانی کاربری متالـــــوژی جــــــــوش
 • متالـــوژی جـــــوش پیـــشــرفـــــته
 • اصول و مبانی فـــیــزیـــک جــــــوش
 • عملیات حرارتـــی در جــوشــــــکاری
 • طراحی و محاسبات در اتصالات جــوشـی
 • پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری
 • شناسایی و طبقه بندی مواد جــوشــکاری
 • آموزش بازرسی با روش ذرات مغناطیسی
 • آموزش بازرسی با روش مایــعات نافـذ
 • آموزش بازرسی با روش التـراســـونیک
 • آموزش بازرسی با روش رادیــوگـرافـی
 • آموزش تفسیر فیلم های رادیـوگــرافـی
 • آموزش بـــــازرســــی چـشـــمـــی
 • آموزش کــدها و اســتانداردهای مرتبط

شرکت آرون جوش خدمات آموزشی اختصاصی خود را در رشته متالوژی جوشکاری ، طراحی و مهندسی جوش ، تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب ، بازرسی خطوط انتقال به همراه دوره های عمومی تستهای غیر مخرب سطح I و II ، دوره های کوتاه مدت مهندسی جوش و نیز بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی را می تواند در محل واحد صنعتی درخواست کننده و یا در واحد آموزش شرکت آرون جوش برگزار نماید .

از مهمترین خصوصیات برگزاری این دوره های تخصصی در واحدهای صنعتی متقاضی ، ارائه دوره های آموزشی با توجه به نیاز آن واحد صنعتی می باشد که تمرینات عملی و استاندارد های پذیرش اختصاصی بر روی محصولات تولیدی آن واحد بوده که کاملاً جنبه کاربردی دارد .
به شرکت کنندگان در دوره های بین المللی این مرکز گواهینامه هايی با اعتبار بین المللی و گواهینامه های حضور در کلاس و سایر امتیازات درج گردیده در پلان آموزشی اعطاء خواهد شد و به سایر شرکت کنندگان در دوره های داخلی گواهینامه معتبر از طرف شرکت مهندسین مشاور آرون جوش بعنوان نماینده انســتیتو بیـن الـمللـی جــوش هلنــد اعــطاء می گـردد .

واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور آرون جوش با دارا بودن کارشناسان مجرب سطح سه ار انجمن تستـهای غیـر مخرب آمریکا (ASNT) استاندارد EN473/ISO9712 اروپـا و با بـهره گیـری از مهندسین بین المللی جوش IIW و EWF بعنوان یکی از مجهزترین مراکز آموزشی آزمون های غیر مخرب به همراه تجهیزات و لوازم کمک آموزشی ، دستگاه های بیسیک و پیشرفته ، متدهای نوین آموزشی در زمینه تستهای غیر مخرب و جوشکاری و نیز با دارا بودن دستورالعمل های جامع بازرسی امکان برگزاری دوره های مختلف را مطابق با برنامه آموزشی اعلان گردیده در داخل ایـن مـرکـز و یا درون سـازمان ها و ارگانهای متقاضی در سطح کشـور و یـا خـارج از کشــور ، دارا می باشد .

شرکت مهندسین مشاور آرون جوش با بیش از ده سال سابقه مفید در زمینه آموزش بعنوان نماینده انستیتو بین المللی جوش هلند در ایران و یکی از اعضای آموزشی انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) اقدام به برگزاری دوره های آموزشی شامل ؛ آزمون و صدور گواهینامه بین المللی جوشکاری ، آموزش متدهای مختلف آزمون های غیر مخرب ، دوره های طراحی و مهندسی جوش ، بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی ، بازرسی جوش (CWI) سطح I و II ، آموزش کدها و استانداردها ، تهیه دستورالعمل های بازرسی و تست (ITP) ، تهیه دستورالعمل های کنترل کیفیت (QC Plan) و دوره های کوتاه مدت جوش اقدام نموده است .