نظارت عالیه و بازرسی فنی

شرکت مهندسين مشاور آرون جوش بعنوان يكي از شركت هاي معتبر بازرسي در زمينه بازرسي فني در زمينه صنايع دريايي ، نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه هاي حرارتي ، صنايع سيمان و ساير صنايع سبك و سنگين فعاليت مستمر داشته است .

اين شركت بعنوان شركت بازرسي فني پايه يك و نمايندگي انستيتو بين المللي جوش هلند آماده ارائه خدمات نظارت عاليه و بازرسي فني در زمينه هاي زير در مراحل ساخت ، نصب و حين سرويس مي باشد :

  • ارائه خدمات مديريت پيمان
  • ارائه خدمات نظارت كارگاهي
  • بازرسي مبدل هاي حرارتي و توربين هاي گازي
  • بازرسي سازه هاي دريايي و صنايع فراساحل
  • بازرسي تجهيزات شهر بازي و پارك هاي آبي
  • بازرسي حين سرويس مخازن تحت فشار و ذخيره
  • بازرسي تجهيزات صنعتي و صدور گواهينامه هاي بازرسي