صنايع دريايی و فراساحل

  • سكوي امير كبير(بزرگترين سكوي حفاري نيمه شناور خاورميانه) - DNV نروژ - شركت صنعتي دريايي ايران
  • سكوي مسكوني LQ3 – B.V فرانسه - ميدان نفتي سلماس - شركت صنايع فراساحل
  • سكوي روسازه اي SKB2 – B.V فرانسه - ميدان نفتي سلماس - شركت صنايع فراساحل
  • سكوي روسازه اي حفاري SKC2 – B.V فرانسه - ميدان نفتي سلماس - شركت صنايع فراساحل
  • سكوي رايزر PP3 – B.V فرانسه - ميدان نفتي سلماس - شركت صنايع فراساحل
  • سكوي روسازه فلزي و مشعل FPP – B.V فرانسه - ميدان نفتي سلماس - شركت صنايع فراساحل