صنعتی و نیروگاهی

شرکت صنايـع دريايـی ايـران (صـدرا)

سکـوی امیـرکبیر
مشاهده

شرکت صنایع فراساحل

میدان نفتی سلمان سکوی LQ3
مشاهده

وزارت نیـــــــــــرو

سـد و نیروگاه گتوند
مشاهده

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تــوربوکمپــرسور ســانترفیوژ
مشاهده

شرکت پرگاسیران

سازنده مبدل های حرارتی و تجهیزات صنعت نفت
مشاهده

شرکت ملی نفت ایران

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
مشاهده

سازمان صنایع دفاع – صنایع شهید کلاهدوز

مخازن دو جداره و تحت فشار(سقف ثابت و شـناور)
مشاهده

شرکت سازنده توربو کمپرسور (OTCE)

کمپــرسورهاي ســانترفیوژ
مشاهده

موسسه جهاد تحقیقات صنعت

سانترفیوژهای ناپیـوسته
مشاهده

پـالایشـگاه شـازند اراک

مخــازن کــروی
مشاهده

وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح

سازمان صنایع هوا فضا
مشاهده

شرکت ملی حفاری ایران

دکلهای حفاری نفت
مشاهده

جهاد دانشـگاهی علم و صنعت

بگ هـاوس ها
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سیمان السـده عراق
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

الکترو فیلترها - برجهای خنک کننده
مشاهده

وزارت صـــنایع و مــــعادن

شـرکت سیمان آبیک
مشاهده

وزارت صنـــایع و معــادن

شـرکت سیمان تهران
مشاهده

مجتـمع صـنعتی مامـوت

تانک - تریلر
مشاهده

صنایـع معدنی پارس کانی

معدن طلای زرشوران
مشاهده

ســـــــــــــــایپـــــــا

ســالن دریافـــت کالا
مشاهده

ســــــــــــــــایپـــــــا

رستوران مرکزی
مشاهده

ســـــــــــــــایپــــــا

انکس روتوش متمرکز
مشاهده

ســــــــــــــایپـــــــا

گالری خط انتقال سراتو و زانتیا
مشاهده

گروه صنعتی کرمان خودرو

قوای محرکه
مشاهده

فـرودگاه بیـن الـمللی امـام خـمینـی (ره)

پایانـه باربری مـکانیزه شــرکت هــواپیمایی مــلی ایـران - هـما
مشاهده

گروه صنعتی ســــــــدیـــد

ســـداد ماشـــین
مشاهده

شــــرکت ســــداد مـــاشـــــین

کــانــوایر
مشاهده

شـــرکت ســــداد مـــاشـــــین

کــانــوایرهای : سیرجان – پلیکام - زرند
مشاهده

کــــــــاوه مبـــــــدل

مبـــدل های حـــرارتی
مشاهده

شــرکت کـــاوش جـــوش

غلتـکـهای دولایـه
مشاهده

شـرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فاز اول فولاد سازی
مشاهده

شـرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فاز دوم فولاد سازی
مشاهده

شــرکت کـــاوش جـــوش

جـرثقیل سـکوی دریایی امیر کـبیر
مشاهده