خــــــــدمـــــــات مــــــشـــــــــاوره و آمـــــــــوزش

سوابق اجرايی دوره های آموزشی و صدور گواهینامه
مشاهده

شرکت نصب نیرو (گروه مپنا)

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فرودسی مشهد
مشاهده

شرکت نصب نیرو (گروه مپنا)

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه  
مشاهده

ارائه مقاله 100% تحقیقی-کاربردی تأثیرات فسفر و سولفر بر روی حساسیت به ترک بر روی جوشکاری فولادهای ضدزنگ آستنیتی

ارائه مقاله 100% تحقیقی-کاربردی تأثیرات فسفر و سولفر بر روی حساسیت به ترک بر روی جوشکاری فولادهای ضدزنگ آستنیتی در نشریه انجمن جوشکاری و آزمایشات غیرمخرب ایران و نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در سال 1383 . (بیشتر…)

خدمات سطح 3 تستهای غیر مخرب

NDT LEVEL III SERVICE
شرکت آرون جوش صنعت آماده ارائه خدمات کارشناسی سطح 3 تستهای غیر مخرب به شرح ذیل می باشد : - بررسی ، تهیه و آماده سازی دستورالعمل های تستهای غیر مخرب بر مبنای کدها و استانداردهای مورد نیاز کارفرما . - بررسی و تهیه دستورالعمل های NDT در صنایع سنگین ، صنایع خاص با روش های نوین بازرسی . - بررسی ، تهیه ، اصلاح و تایید Written Practice ، دستورالعمل های بازرسی ، دستورالعمل های کلیه روش های تستهای غیر مخرب . - انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و ارزیابی های فنی و تایید صلاحیت توسط کارشناسان سطح 3 .

بازرسی رنگ و خوردگی ، پیچ و مهره و ابعادی

PAINTING , NUT&BOLT&DIMENTION INSPECTION
شرکت آرون حوش صنعت در راستای افزایش کیفی عملیات ساخت و رعایت الزامات آیین نامه ای جهت اطمینان هر چه بیشتر کارفرمایان از روش های اجرایی ساخت و عملکرد سازنده ها اقدام به ارائه خدمات بازرسی فنی در زمینه های بازرسی رنگ و خوردگی و پوشش های سطحی ، بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای و کنترل ابعادی نموده است . شرکت آرون جوش صنعت اقدام به انجام خدمات بازرسی رنگ در مراحل مختلف به شرح ذیل می نماید : - بررسي ، اصلاح و تاييد دســـتورالعمل هاي اجــــرايي (Coating Procedure) . - بررسي ، اصلاح و تاييد دستورالعمل هاي بازرســـي و تســـت (Coating ITP) . - بازرسي و كنترل مواد اوليه و مــــــواد مصــرفي (Consumable Inspection) . - انجام آزمـــــون و تـــــــاييد صلاحـــــــيت رنـــــــگ كـــــاران و گـــــروه پاشــــش . - كنـــــــتـــــرل كليه وســــــايــــــــــــل و تجهـــــــــــيزات اعمــــــال پوشـــــــش ها . - كنترل آمــــــاده سازي سطوح ، سطـــح زيرين رنگ و سطــــح زدايي مناســب . - كنتـــــرل نحـــــوه اعـــمــــــال پوشـــــش دهـــــــي و عمـــــــليات اجــــرايـــــــي . - كنترل رنگ آميزي و اعمال پوشـــش ها در شــــرايط محيطي و جوي مناسب . - انـــــجام عمليــــات ضخامــــت سنجي پوشش مطابق با استـــــاندارد SSPC . - بازرســـي و تشخـــيص پوشش هاي معيـــوب و نظارت بر روش تعــــمير آنها . - كنترل و نظارت بر شيــــــوه هاي مناســــب انبـــــار داري و نگــــهداري مــــواد . - تهيــــه گزارشــــــات و اعلان نتايج آزمون ها بعنوان شركت بازرســـي مستقل . - ارائـــــــه گــــواهـــــیـــنــــامــــه تــــائـــیــــد رنــــگ ســـــازه . اهم خدمات قابل ارائه در زمینه بازرسی پیچ و مهره و اتصالات : بـــــررســــی گـــــــواهـــی مـــــواد اولــــیـه - بــــــررســــــی ظـــاهری پــــیــچ و مهره ها - بازرسی پوشــــش پــــیــــچ و مهـــــــره ها - بازرسی چشمی و ابعادی پیچ و مهره ها - ارزیابی آزمون های مکانیکی ( استحکام کششی و پیچشی ) - بررســـــــی میـــــزان پیچ تنیدگی پیچ ها بازرسی ابعادی : نقشه های مهندسی سندی رسمی است با تعریف دقیق از نحوه ساخت قطعات که با یک زبان بین المللی نحوه ساخت را به سهولت تنظیم می نماید . این شرکت بازرسی در خصوص بازرسی ابعادی قطعات با توجه به محدودیت های موجود در دقت روش های تولیدی و همچنین برای رسیدن به محصول نهایی با کیفیت قابل قبول و تطابق با نقشه های اجرایی و اعمال تلرانس های مجاز اقدام به بازرسی ابعادی قطعات می نماید .

خدمات ساخت پروژه های صنعتی (I.P.P)

INDUSTRIAL PROJECT PERFORMER (I.P.P)
مشاهده