آدرس: تهران،بزرگــــراه ســتاری،بــلوار فـــردوس غـــرب (بـلوار حجازی) ، خيابان سازمان برنامه مرکزی ، پلاک 52 ، واحد 3

تلـفـن:  8-44138757

واحــد آمـــوزش:  44172934

تلـفـکس:  44172935

ایمیل: Aron_ joosh@yahoo.com