درباره ما

معرفی شركت آرون جوش صنعت

شركت مهندسين مشاور و بازرسي آرون جوش صنعت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات بازرسي فنی و مشاوره در زمينه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تاسيس گرديده است، در آن سال اين شركت با انجام عمليات بازرسی جوش و تست های غير مخرب بر روي سكوی امير كبير بعنوان پيچيده ترين پروژه صنعت دريايی كشور تا آن زمان به عنوان يك شركت ارائه دهنده خدمات مهندسی و بازرسی در زمينه صنايع فرا ساحلی موفق به اخذ تاييديه صلاحيت از شركت DNV‌ نروژ در اين زمينه گرديده است.

در راستای اين رسالت انجام خدمات بازرسی فنی بر روی سكوهای دريايی ميدان نفتی سلمان، بازرسی از تجهيزات نيروگاهی و پالايشگاهی، بازرسی لوله های تحت فشار و دكل های حفاری نفت، بازرسی سانترفيوژهای گازی و مبدل های حرارتی، بازرسی مخازن كروی و دو جداره و همچنين بازرسی رنگ و خوردگی به همراه برگزاری دوره های متعدد آموزشی بعنوان بخشی از فعاليتهای اين مشاور در زمينه صنايع نفت ، گاز و پتروشـيمی می باشد .

بازرسی جوش
بازرسی جوش

شركت مهندسین مشاور و بازرسی آرون جوش صنعت با هدف توسعه فعالیتهای خویش و با بهره گیری از تكنولوژی های نوین بازرسی همچون آرایه های فازی (PAUT) و آزمونهای غیر مخرب اقدام به فعال نمودن سایر بخش های بازرسی در زمینه صنایع سنگین، صنایع خودروسازی، صنایع نظامی، راه های ریلی و پل ها، برج ها و استراكچرهای فلزی نموده است.

شركت آرون جوش صنعت به عنوان آزمایشگاه تایید صلاحیت شده سطح الف توسط مركز ملی تایید صلاحیت ایران در دو دامنه تخصصی صنعتی و ساختمانی و با اخذ رتبه یك صلاحیت خدمات مشاوره و بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور (ریاست جمهوری) و همچنین با اخذ تاییدیه های صلاحیت از شركت ملی گاز ایران و موسسه بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران و عضویت در وندور لیست شرکت های مختلف نفتی، پتروشیمی، گاز، صنایع دفاع و صنایع مختلف بعنوان یك مركز تخصص مهندسی جوش و بازرسـی فنـی با تجربه بازرسی بیش از 500 هزار تن اسکلت فلزی آماده ارائه خدمات در بخشهای مختلف صـنایع می باشد.

تاییدیه ها

  • تایید صلاحیت پایه یک بازرسی فنی توسط ســــــــــازمان برنامه و بودجه کشـور(ریاست جمهوری)
  • تایید صلاحیت سطـــح الف بازرســـــــــی جوش توسط مرکز ملی
  • تایید صلاحیت ایران (NACI)
  • تایید صلاحیت رتبه یک توسط انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب ایران (IRSNT)
  • تایید صلاحیت ارائه خدمات بازرسی فنی توسط شــــــرکت ملـــــــــی گــــاز ايـــرانIGNC
  • نمايـــــــــــــنده انحصــــــــــــاری انستــيـــــــــتو بيـن المللــی جـــوش هلنـدN.I.L