خــــــــدمـــــــات مــــــشـــــــــاوره و آمـــــــــوزش

سوابق اجرايی دوره های آموزشی و صدور گواهینامه
مشاهده

شرکت نصب نیرو (گروه مپنا)

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فرودسی مشهد
مشاهده

شرکت نصب نیرو (گروه مپنا)

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه  
مشاهده

خدمات ساخت پروژه های صنعتی (I.P.P)

INDUSTRIAL PROJECT PERFORMER (I.P.P)
مشاهده

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

واحد ACC ارومیه بازرسی شخص ثالث
مشاهده

شرکت باغ فردوس ایرانیان

اطلس مال
مشاهده

شرکت تعمیرات و توسعه بهره بردای ریلی مپنا

سازه سیملاتور
مشاهده

شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان

پروژه شهید خرازی - 5 برج
مشاهده

بنیــــــــاد تعـــــاون سپـــــاه

پروژه شهید خرازی - آماد 4 برج
مشاهده

شرکت جهاد خانه سازی تهران

پروژه 700 واحدی
مشاهده

شرکت خدمات بین راهی عقیق پارسیان

دهکده سیب
مشاهده

بیمارستان محک

طرح توسعه
مشاهده

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

برج های دوقلوی پردیس المپیک
مشاهده

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین شعبه فرمانیه
مشاهده

سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

مجتمع مسکونی مهتاب
مشاهده

بــــــــانك گـــردشــــگري

ساختمان ستاد مرکزی
مشاهده

ملـکه آســمانــها

بــزرگترین بــرج تــجاری و اداری جــنوب کــشور (بنــدرعبــاس)
مشاهده

سـازمان گـردشــگری و میـراث فرهنگــی

هتل پنج ستاره نامدار لاهیجان
مشاهده

مجتمع های مسکونی ، ساختمانهای مرتفع

بـــــــرج ها
مشاهده

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تـهران

بـــرج شـــاهـــنامـــه
مشاهده

شـرکـت شــیب کــوه زیتـــون

مجموعه برجـهای زیتـون بندرعباس
مشاهده

شـرکـت شــیب کــوه زیتـــون

مجموعه برجـهای زیتـون فـارس
مشاهده

مهنـدسین تنــدیـس بــنیـــان

تندیس سنتر
مشاهده

بنــیـــاد تــــعاون نــــــاجــــــا

شرکت انبوه سـازان سبـز اندیشان – پروژه 512 واحدی پرند
مشاهده

وزارت مسـکن و شــهرســازی

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
مشاهده

وزارت مسـکن و شــهرســازی

دانشـگاه صنعتـی کرمانشـاه
مشاهده

شـــرکــت پـــاکشـــو

ساختمانهای سـولفوناسیـون
مشاهده

شــرکت ســـداد مـــاشــــین

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه کـــرمان سیتـــی ســـنتـــر
مشاهده