وزارت صنـــایع و معــادن

شـرکت سیمان تهران
مشاهده

وزارت صـــنایع و مــــعادن

شـرکت سیمان آبیک
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

الکترو فیلترها - برجهای خنک کننده
مشاهده

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سیمان السـده عراق
مشاهده

جهاد دانشـگاهی علم و صنعت

بگ هـاوس ها
مشاهده

شرکت ملی حفاری ایران

دکلهای حفاری نفت
مشاهده

وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح

سازمان صنایع هوا فضا
مشاهده

پـالایشـگاه شـازند اراک

مخــازن کــروی
مشاهده

موسسه جهاد تحقیقات صنعت

سانترفیوژهای ناپیـوسته
مشاهده

شرکت سازنده توربو کمپرسور (OTCE)

کمپــرسورهاي ســانترفیوژ
مشاهده

سازمان صنایع دفاع – صنایع شهید کلاهدوز

مخازن دو جداره و تحت فشار(سقف ثابت و شـناور)
مشاهده

شرکت ملی نفت ایران

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
مشاهده

شرکت پرگاسیران

سازنده مبدل های حرارتی و تجهیزات صنعت نفت
مشاهده

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تــوربوکمپــرسور ســانترفیوژ
مشاهده

وزارت نیـــــــــــرو

سـد و نیروگاه گتوند
مشاهده

شرکت صنایع فراساحل

میدان نفتی سلمان سکوی LQ3
مشاهده

شرکت صنايـع دريايـی ايـران (صـدرا)

سکـوی امیـرکبیر
مشاهده