مدیران و اعضاء هیئت مدیره

مـديــر عامــل: مجيد نيك صفت  كارشناسی ارشد جوشکاری و مهندس بين الملل جوش  داراي گواهينامه بين المللي مهندسي جوش ، برش و اتصالات از فدراسيون جوش اروپا (EWF)داراي گواهينامه مهندسي جوش از انستيتو بين المللي جوش (IIW)داراي گواهينـامه مديريت كيفيت گريد A مطابق با (IEC/17020)عضو پرسنلي انجمن تستهاي غير مخرب...

بازرسی پیشرفته التراسونیک سه بعدی

آزمایش التراسونیک آرایه های فازی به عنوان یکی از سریع ترین روش های پیشرفته در تست های غیر مخرب در نظر گرفته می شود، سختی تفسیر از جمله موانع در گسترش این روش است، که می تواند جایگزین مناسبی برای رادیوگرافی باشد، اگر چه روش رادیوگرافی به عنوان یک...

خدمات آموزش

واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور آرون جوش با دارا بودن کارشناسان مجرب سطح سه ار انجمن تستـهای غیـر مخرب آمریکا (ASNT) استاندارد EN473/ISO9712 اروپـا و با بـهره گیـری از مهندسین بین المللی جوش IIW و EWF بعنوان یکی از مجهزترین مراکز آموزشی آزمون های غیر مخرب به همراه تجهیزات...

آزمون و صدور گواهينامه های بين المللی

صدورگواهينامه های سطوح  I&II آزمونهای غير مخرب (U.T&M.T&P.T&V.T&R.T) - N.D.T LEVEL I&II CERTIFICATES صدورگواهينامه بين المللی تاييديه جوش استراکچرهای فلزی و برجها - STEEL STRUCTURE (TOWERS) CERTIFICATION  صدورگواهينامه تاييد صلاحيت جوشكار ( EN9606-1&2) - WELDER QUALIFICATION & CERTIFICATION صدورگـــواهينــامــه بازرس و متخصص جـــوش -  WELDING INSPECTOR CERTIFICATE صدورگواهينامه تاييد صلاحيت فدراسيون جوش...

رئوس فعالیت های شرکت

ارائه خدمات تستهای غير مخرب(عمومی و خاص) ارائه خدمات تستهای غیــــر مخـرب ســطح 3 ارائه خدمات نظارت عاليــه و بازرســـي فنـي خـدمــات ســـاخت پــروژه هـای صنعتــــی ارائه خدمات بازرسي رنگ و كنترل خوردگي آزمون و صــدور گواهـينامه های بيـن المللـی مشاور مهندسی جوش و آزمون های غیر مخرب آموزش دوره های ؛ تستهای غير...

گواهینامه ها و تاییدیه ها

شركت مهندسين مشاور و بازرسي آرون جوش صنعت بعنوان يك مركز تخصصي مهندسي جوش و بازرسي فني و نماينده انحصاري انستيتو بين المللي جوش هلند (NIL) ، در راستاي اخذ مجوز و تاييدي هاي لازم موفق به كسب گواهينامه هاي ذيل در سطح ملي و بين المللي گرديده است...